Kontakt

Jakość

Sprawdzona jakość: obok kontroli przeprowadzanej w ramach stałego własnego nadzoru produkty nasze przeznaczone na rynek europejski poddawane są kontroli przez Urząd Kontroli Materiałów w Nadrenii-Westfalii (MPA NRW) z siedzibą w Dortmundzie. Podstawą takich badań są surowe wymogi normy DIN EN 295.

Nadzór własny i obcy przeprowadzany jest we wszystkich istotnych punktach cyklu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi dyrektywami. Wszystkie kontrole dokumentowane są w formie wewnętrznych protokołów kontrolnych w celu zagwarantowania najwyższej wytrzymałości, jakości przetwarzana oraz dokładności wymiarów rur oraz systemów łączących.

Europa: EN 295
Ameryka: ASTM – C700
Arabia Saudyjska: SASO 236/1995
Egipt: ES 56/2005
Stały proces doskonalenia ISO 9001:2008

Jakość naszych produktów oraz nadzoru własnego potwierdzona jest przez Urząd Kontroli Materiałów w Nadrenii-Westfalii (MPA NRW) z siedzibą w Dortmundzie. Ten zewnętrzny organ kontrolny ma stały dostęp do zakładów produkcyjnych w celu wyrywkowego pobrania próbek rur z bieżącej produkcji.

Pobrane rury poddawane są testom w laboratoriach MPA NRW a certyfikaty dokumentują odpowiednio uzyskane wyniki.